Prezes z zagranicy przyjedzie na koszt spółki.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-07-2010 r.

Wydatki na sfinansowanie pobytu w Polsce członków zarządu spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wróć do listy