Zapłata w naturze bez przychodu.

Źródło: Rzeczpospolita, 09-08-2010 r.

Firma, która nie ma pieniędzy, może uregulować zaległy podatek, przenosząc na Skarb Państwa lub gminę część swojego majątku. Fiskus uważa, że taka transakcja powoduje powstanie przychodu u podatnika, np. gminy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2224/ 09) uznał jednak, że taki pogląd jest nieuzasadniony.

Wróć do listy