Kary się nie odlicza.

Źródło: Rzeczpospolita, 05-07-2010 r.

Ten, kto postawił budynek bez pozwolenia, nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na jego legalizację. Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej wKatowicach winterpretacji nr IBPBI/1/415-209/ 10/ZK.

Wróć do listy