Czy można zrezygnować z wystawiania faktur wewnętrznych?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000200, 24-04-2013 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 17 maja 2013 r., nr IBPP4/443-78/13/BP rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania fakturą wewnętrzną wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Spółka w ramach swojej działalności dokonuje między innymi: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zakupu towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca. Dla udokumentowania tych czynności Spółka wystawia faktury wewnętrzne. Podatnik powziął wątpliwości – czy Spółka może od dnia 1 stycznia 2013 r. zrezygnować z wystawiania faktur wewnętrznych?

W świetle wyżej zacytowanych przepisów z zakresu podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. organ podatkowy wykazał, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy.

Podatnik zdaniem organu sam może wybrać w jaki sposób dokumentować przedmiotowe transakcje. Należy więc uznać, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów dla którego podatnikiem jest ich nabywca lub świadczenia usług dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca transakcje mogą być dokumentowane fakturą wystawioną przez kontrahenta. Brak jest przy tym przeszkód, aby taki dokument zawierał dane, które w poprzednim stanie prawnym zawierała faktura wewnętrzna.

W związku z likwidacją obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych przedmiotowa kwestia pozostaje w sferze wyboru podatnika.

Wróć do listy