Można odliczyć 100% podatku VAT od samochodu.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k., 29-07-2015 r.

Z wyroku WSA w Łodzi z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 435/15, wynika, że można odliczyć 100% podatku VAT od samochodu służbowego, jeśli pracownik płaci za używanie tego samochodu do celów prywatnych po godzinach pracy. Fiskus, który sprzeciwiał się pełnemu odliczeniu uważał, że spółka wynajmująca samochody przedstawicielom handlowym nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia do celów prywatnych również w czasie pracy. Jednak zdaniem sądu przyjęcie takiego założenia w ogóle wyklucza możliwość stosowania przepisów dających prawo do pełnego odliczenia podatku. Dlatego interpretacja fiskusa jest błędna, a spółka może odpisać 100 proc. VAT – stwierdził sąd.

Wróć do listy