Aport przedsiębiorstwa a zwrot odliczonego podatku VAT.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000133, 12-03-2012 r.

Czynność polegająca na wniesieniu aportem do spółki kapitałowej całego przedsiębiorstwa Podatnika, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest czynnością wyłączoną z zakresu ustawy. W związku z tym wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa nie rodzi skutków podatkowych w podatku od towarów i usług. Wniesienie aportem do spółki kapitałowej stanowi formę zbycia przedsiębiorstwa i nie powoduje po stronie Podatnika obowiązku korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego od towarów wchodzących w skład aportu.

Ponadto należy zwrócić uwagę na przepis art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w art. 91 ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku wniesienia aportem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, spółka ta będzie kontynuatorem ewentualnych korekt podatku w odniesieniu do towarów bądź usług wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Spółka kapitałowa, do której zostało wniesione aportem przedsiębiorstwo, może być obowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy np. dokona sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług składników majątku będących przedmiotem aportu.

Wróć do listy