Kiedy zaliczka na PIT od służbowego stroju.

Źródło: Rzeczpospolita, 16-08-2010 r.

Wielu pracodawców wymaga od pracowników odpowiedniej prezencji i ma ściśle określone wymogi co do stroju, jaki powinni nosić w pracy. Niekiedy ubiór służbowy jest wręcz konieczny ze względu na charakter wykonywanej pracy. Dlatego przypadki, gdy firma funduje pracownikom odzież służbową, nie należą do rzadkości.

Czy uzyskują oni w związku z tym przychód z nieodpłatnych świadczeń? Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. w sprawie abonamentów medycznych (II FPS 1/10) wielu pracodawcom na dźwięk słów „nieodpłatny przychód pracownika” włos jeży się na głowie. Skala problemów, które wiążą się z koniecznością korekty zarówno wysokości podatku, jak i składek na ubezpieczenia społeczne, jest ogromna.

Wróć do listy