Towary nabyte w drodze spadku nie są kosztem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 27-07-2011 r.

Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów towarów nabytych w drodze spadku. Skarżąca otrzymała w spadku materiały handlowe. Spór dotyczył tego, czy będzie mogła ich wartość zaliczyć do kosztów podatkowych firmy. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.) podatnicy osiągający dochody z działalności powiększają lub pomniejszają je o różnice remanentowe.

Według sądu z przepisów ustawy o PIT oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) wynika, że podatniczka powinna ująć otrzymane w spadku materiały i towary w remanencie początkowym, a w remanencie końcowym towary handlowe niesprzedane na koniec roku i wartość tych remanentów wpisać do księgi podatkowej. Zdaniem sądu nie ma podstaw do uwzględnienia tych towarów w kosztach, ponieważ to nie skarżąca poniosła wydatek na ich nabycie. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Gd 124/11

Wróć do listy