Dożywotnia renta jest przychodem i podlega PIT.

Źródło: Rzeczpospolita, 06-07-2012 r.

Rodzice, którzy chcą przekazać dzieciom mieszkanie w zamian za comiesięczną rentę, powinni poczekać pięć lat od nabycia lokalu. Dopiero po upływie tego okresu będą zwolnieni z podatku.

Problemem świadczeń otrzymanych za przeniesienie własności nieruchomości zajął się w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.Z pytaniem zwrócił się podatnik, który zamierza podarować dzieciom dwa mieszkania przynoszące obecnie dochód z najmu. Jeden z lokali został nabyty w 1999 r., a drugi w 2006 r.

Wnioskodawca chce, by w zamian synowie płacili dożywotnią comiesięczną rentę jemu i jego żonie, współwłaścicielce nieruchomości. Jego zdaniem renta powinna być zwolniona z podatku ze względu na stopień pokrewieństwa między nim a jego dziećmi. Dyrektor Izby Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

Ocenił, iż w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT umowa renty stanowi dla uprawnionej do niej osoby źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. To dlatego, że celem umowy będzie sprzedaż mieszkania, a wypłacane przez dzieci świadczenie formą zapłaty za przeniesienie własności.Zgodnie z ustawą o PIT otrzymany przez wnioskodawcę przychód będzie zwolniony z podatku dopiero po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Wcześniej świadczenie to podlega co do zasady 19 proc. PIT.W opisanej sytuacji pięcioletni termin zabraniający sprzedaży bez podatku już upłynął. Renta, którą wnioskodawca uzyska w zamian za przekazanie dzieciom mieszkań, będzie zatem wolna od daniny. Numer interpretacji: IPPB4/415-173/12-4/JK2.

Wróć do listy