Wykorzystywanie samochodu przez wspólnika spółki osobowej.

Źródło: Biuro rachunkowe AMS Zarzadzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k. , 09-02-2016 r.

Jak wynika z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów ze stosunku pracy zalicza się miedzy innymi wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, przysługujących pracownikowi z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych. Powyższy przychód ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Cytowany przepis budził niestety spore wątpliwości w sytuacji, w której to wspólnik spółki osobowej (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej) będący jednocześnie pracownikiem tejże spółki wykorzystywał samochód firmowy dla celów prywatnych. Czy w tym przypadku wspólnik spółki uzyskiwał nieodpłatne świadczenia, o których mówi art. 12 ust 2a-2c? Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest korzystna dla podatników.

 

samochod w biurze rachunkowym

 

Zgodnie bowiem z wyrażonym stanowiskiem Ministerstwa Finansów przytoczony przepis ma zastosowanie również w przypadku wspólników spółek osobowych, zatrudnionych w tych spółkach. W cytowanym stanowisku Ministerstwo Finansów odniosło się także do sytuacji, w której samochód będący środkiem trwałym spółki osobowej, używany jest do celów prywatnych przez wspólnika, który nie jest pracownikiem tej spółki. W tym przypadku, w opinii Ministerstwa Finansów po stronie wspólnika powstaje również nieodpłatne świadczenie zaliczane do przychodów z innych źródeł przychodów.

Wróć do listy