Wydatki na zaniechane inwestycje potrącisz w dacie ich zbycia lub likwidacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 05-07-2010 r.

Spowolnienie gospodarcze zmusiło wielu przedsiębiorców do zrezygnowania z inwestycji bądź odłożenia ich na przyszłość. Jeśli tylko ponieśli wydatki związane z planowaniem lub rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, decyzja o zaprzestaniu prac będzie miała istotne konsekwencje podatkowe.

 

Wróć do listy