Prezenty przekazywane kontrahentom.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-11-2016 r.

Jest już regułą, że firmy chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami wręczają (przekazują nieodpłatnie) prezenty. Wśród prezentów są długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę, słodycze, alkohol.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie tych prezentów jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (służy nawiązaniu bądź podtrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami), a w związku z tym, firma która jest podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych zakupów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi oraz w zakresie wykonywania czynności zwolnionych z podatku.

 

prezenty przekazane klientowi biura rachunkowego

 

Przekazanie kontrahentom towarów w formie prezentu (niespełniającego definicji prezentu o małej wartości), w przypadku gdy firmie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik będzie zobowiązany wykazać VAT należny. Jeśli jednak podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT od nabycia przedmiotowych prezentów, to ich przekazanie nie będzie rodziło żadnych skutków na gruncie VAT.

A co z kosztami? Czy wydatki związane z nabyciem prezentów wręczanym partnerom biznesowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Do takiej sytuacji odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG. W opinii organu podatkowego jeżeli przekazywanie upominków dyktowane jest jedynie współczesną kulturą biznesową to stwierdzić należy, że mamy do czynienia z reprezentacją czyli z działaniami, które w swoim zakresie mają na celu przede wszystkim wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. W takim przypadku, koszty związane z zakupem prezentów nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Wróć do listy