Studia w kosztach firmy.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 12-04-2016 r.

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na sfinansowanie studiów podyplomowych swojego pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Koszty tego typu nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te podlegają ujęciu w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych, co oznacza, że będą one takimi kosztami wówczas, gdy celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. W opinii organów podatkowych ( interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 r., nr IPPB5/423-153/14-2/AS) :

„(...) Aby zaliczyć wydatek na kształcenie pracowników do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest, aby zdobyta w ramach tego kształcenia wiedza i umiejętności miały związek z zakresem obowiązków pracownika oraz charakterem działalności pracodawcy. Wówczas bowiem wiedza zdobyta na koszt pracodawcy pozwala przynieść wymierne efekty.”

 

pracowników biura rachunkowego

 

Należy zaznaczyć, że to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że wydatki na kształcenie pracownika wykazują związek z przychodami firmy. To podatnik jest zobowiązany wykazać celowość i racjonalność wydatku. Ponadto aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu musi być właściwie udokumentowany. Takim dokumentem może być np. umowa zawarta z pracownikiem, w której pracodawca zobowiązuje się do sfinansowania studiów pracownika.

Wróć do listy