Czy poczęstunek dla kontrahenta stanowić koszty?

Żródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 22-02-2016 r.

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) uznał, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche, kolacje), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, poza nią), podawane klientom podczas zawierania umów, z których podatnik będzie uzyskiwał w przyszłości przychód.

W konsekwencji w opinii organu wydającego interpretację wydatki te, jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności. W przedmiotowej interpretacji wskazano jednoczesnie, że to na podatniku ciąży obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

W cytowanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał również, że wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Wróć do listy