Rozliczenie leasingu nadal z wątpliwościami.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-09-2010 r.

Po niedawnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym zasad rozliczenia wstępnej opłaty leasingowej wydawać by się mogło, że podatkowe skutki leasingu nie powinny już budzić większych kontrowersji. Niestety, tak nie jest.

Przypomnijmy, że w wyroku z 23 marca 2010 r. (II FSK 1733/08) NSA przesądził ostatecznie, że leasingowa opłata wstępna bez względu na sposób księgowania kosztów (memoriałowo, kasowo) powinna być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Wróć do listy