Co warunkuje uznanie danej usługi za usługę stanowiącą świadczenie opieki medycznej?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000070, 27-12-2010 r.

Wyrok TSUE z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie C 156/09 (VTSI Transplantation Service International AG), czyli co warunkuje uznanie danej usługi za usługę stanowiącą świadczenie opieki medycznej.

W przedmiotowej sprawie Trybunał dążył do ustalenia, czy oddzielanie komórek chrząstek stawowych z materiału chrząstkowego pobranego od człowieka i późniejsze ich pomnażanie stanowi „świadczenie opieki medycznej” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. c) VI Dyrektywy (obecny art. 132 ust. 1 lit c Dyrektywy 112), w przypadku, gdy komórki uzyskane w następstwie pomnażania mają być ponownie wszczepione dawcy.

Trybunał zwrócił uwagę, iż pojęcie „świadczenia opieki medycznej” odnosi się do świadczeń, które mają na celu diagnozę, opiekę oraz, w miarę możliwości, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia. O ile świadczenia opieki medycznej powinny mieć cel terapeutyczny, to jednak, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, niekoniecznie wynika z tego, że należy nadać terapeutycznemu celowi świadczenia szczególnie wąskie znaczenie.

Procedura polegająca na pobieraniu materiału chrząstkowego w celu oddzielenia z niego komórek do pomnażania i powtórnego wszczepienia pacjentowi ma zaś ogólnie cel terapeutyczny.

Konkretne usługi świadczone przez VTSI stanowią naturalnie jedynie część całej procedury, niemniej jednak są one zasadniczym, samoistnym oraz nieodłącznym elementem tej procedury, której żadnego etapu nie można w sposób praktyczny przeprowadzić odrębnie od pozostałych. W tym zakresie nie ma znaczenia okoliczność, że usługi te są wykonywane przez personel laboratorium, który nie stanowi wykwalifikowanego personelu medycznego, ponieważ nie jest konieczne, aby każdy aspekt opieki terapeutycznej wykonywany był przez personel medyczny.

Nie zasługiwał, zdaniem Trybunału, na uznanie argument, iż klasyfikowanie spornych usług jako „świadczenia opieki medycznej” mogłoby okazać się sprzeczne z zasadą neutralności podatkowej pod tym względem, że wytworzony „plaster chrząstkowy” uzyskiwany przez VTSI w aspekcie funkcjonalnym porównywalny jest z produktem farmaceutycznym, który nie byłby zwolniony z opodatkowania VAT.

Wystarczyło bowiem zauważyć, że uznanie danej usługi za „świadczenie opieki medycznej” może być uzależnione jedynie od jej własnego charakteru, a kwestia, czy ewentualnie dostępny jest zamiennik farmaceutyczny jest pozbawiona znaczenia. Niektóre rodzaje opieki medycznej obecnie mogą już bowiem posiadać alternatywę farmaceutyczną, natomiast inne nie, jednakże jest to możliwe w przyszłości, a zatem obie kategorie podlegają ciągłej ewolucji.

Konkludując, w opinii Trybunału art. 13 część A ust. 1 lit. c) VI Dyrektywy (obecny art. 132 ust. 1 lit c Dyrektywy 112) należy interpretować w ten sposób, że oddzielanie komórek chrząstek stawowych z materiału chrząstkowego pobranego od człowieka i późniejsze ich pomnażanie w celu ponownego wszczepienia dla celów terapeutycznych stanowi „świadczenie opieki medycznej” w rozumieniu tego przepisu.

Wróć do listy