Niepotrzebne użycie kasy fiskalnej trzeba kontynuować.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-06-2010 r.

 

Jeśli ktoś rozpoczął wydawanie paragonów pracownikom, nie może się z tego wycofać. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP1/443-230/10/AJ).

Mając zatem na uwadze brzmienie powołanych przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązujących w okresie od 1 lipca 2008 r. należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku w tym zakresie. Powyższe wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w związku z rozpoczęciem tego ewidencjonowania, na podstawie obowiązujących przepisów ma również zastosowanie w 2009 r. jak i w roku bieżącym.

Wróć do listy