Nagrody z zysku rozliczane niekorzystnie.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r.

Pieniądze wypłacane pracownikom po wykazaniu przez spółkę dobrych wyników nie są kosztem uzyskania przychodów. Tak orzekł 28 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 160/10).

Wróć do listy