Były wspólnik dzięki wznowieniu postępowania odzyska nadpłatę VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 05-08-2010 r.

Osoby, którym odmówiono zwrotu nadpłaty VAT po rozwiązaniu spółki, odzyskają podatek. W tym celu będą mogły składać wnioski o wznowienie postępowania. Rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, ureguluje tryb złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty po rozwiązaniu spółki cywilnej, co nakazał Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 10 marca 2009 r., sygn. akt P80/08).

Na zmianach skorzystają także byli wspólnicy, którzy bezskutecznie domagali się zwrotu nadpłaty. Zgodnie z nowelizacją będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie nadpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Wniosek należy zaadresować do organu, który wydał w ostatniej instancji decyzję w sprawie nadpłaty, będzie to organ właściwy ze względu na miejsce, gdzie była prowadzona działalność nieistniejącej już spółki. Jeżeli wniosek trafi do organu niewłaściwego, zostanie przekazany bez negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy.

Zwracając się z wnioskiem o wznowienie postępowania, byli wspólnicy spółki cywilnej powinni przede wszystkim pamiętać, aby pismo złożyć do organu podatkowego lub nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianego terminu. W przeciwnym wypadku do wznowienia postępowania nie dojdzie.Nie jest konieczne, aby wnioskodawca we wniosku powoływał podstawę prawną czy też szeroko uzasadniał konieczność wznowienia.

Ważne tylko, by jednoznacznie wyraził żądanie wznowienia postępowania, precyzując, jakiego wniosku dotyczyło i jaką decyzją je zamknięto, oraz wskazał, że w chwili rozwiązania spółki cywilnej był jej wspólnikiem. Pismo powinno zawierać imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy oraz jego własnoręczny podpis. Nie jest wymagana dodatkowa dokumentacja, choć jeśli do akt sprawy oprócz pierwotnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty i skorygowanej deklaracji nie złożono wcześniej umowy spółki cywilnej, należy ją załączyć, gdyż będzie konieczna do odzyskania nadpłaty.

Wróć do listy