Rolnik z księgami rachunkowymi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16-08-2010 r.

Jeśli przychody podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji przekroczyły 1,2 mln euro, musi prowadzić księgi rachunkowe. Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, kiedy podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe. Stołeczna izba przypomniała, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie zaś od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania.

Jeżeli więc przychody netto osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej przekroczą 1,2 mln euro – osoby te są zobowiązane do stosowania przepisów o rachunkowości i założenia ksiąg rachunkowych od nowego roku podatkowego, następującego po roku, w którym ich przychód uzyskany z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przekroczył ustawowy limit. Zasada ta dotyczy także podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r. (nr IPPB1/415-592/10-2/EC).

Wróć do listy