Jak rozliczać wydatki na reprezentację.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-09-2010 r.

Firma, która zaprasza kontrahenta do swojej siedziby, może zaliczyć poczęstunek do kosztów. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 września 2010 r. (sygn. III SA /Wa 752/10).

Wróć do listy