Wartość wadliwego towaru można wrzucić w koszty uzyskania przychodu.

Źródło: Rzeczpospolita, 2010-06-24 r.

Przedsiębiorca odliczy stratę, jeśli dostarczone przez kontrahenta produkty są wadliwe, a przy zakupie dochował należytej staranności. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2010 r. (ITPB1/415-169b/10/MR).

Wróć do listy