E-kontrole od 1 lipca 2016 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-02-2016 r.

Znowelizowane przepisy dotyczące kontroli podatkowych wprowadziły obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli w postaci pliku elektronicznego. Kontrolerzy w oparciu o art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, będą uprawnieni do żądania udostępniania przez przedsiębiorcę ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Brak możliwości wygenerowania danych w formie JPK będzie się wiązał z odpowiedzialnością karno-skarbową. Analizowanie danych wygenerowanych przy pomocy jednolitego pliku kontrolnego w opinii Ministerstwa Finansów ma znacznie przyspieszyć i usprawnić kontrole podatkowe. Przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie się do tych wymogów.

kontrola w biurze rachunkowym

Obowiązek stosowania jednolitego pliku kontrolnego wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Przewidziano jednocześnie dłuższy okres przystosowawczy dla małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przez dwa lata, od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., będą mogli – a nie musieli – przekazywać dane w postaci jednolitego pliku.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Wróć do listy