Orzeczenie NSA – opodatkowanie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej.

Źródło: Rzeczpospolita, 23-01-2012 r.

Bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. A to oznacza, że przed wieloma przedsiębiorcami otworzyły się nowe możliwości – obciążenia podatkowe będą radykalnie mniejsze. 16 stycznia 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjn, w uchwale siedmioosobowego składu przesądził, iż przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w dniu faktycznego otrzymania dywidendy.

Oznacza to, iż do momentu wypłaty dywidendy i przy pozostawieniu środków gotówkowych w spółce, środki należne akcjonariuszowi nie zostaną opodatkowane. Jest to zasadnicza zmiana w zakresie stosowania prawa. Dotychczas powszechnie uważano bowiem, iż środki te są opodatkowane stawką 19%. Wyrok wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1297/09.

Wróć do listy