Inwestycje najemcy to przychód właściciela.

Źródło: Rzeczpospolita, 03-08-2012 r.

Jeśli korzystający z lokalu zostawił go w lepszym stanie, niż zastał, wynajmujący musi to świadczenie opodatkować. Przychodem jest każde zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe. Podkreślił to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5880. Zapytano w niej m.in. o rozliczenia właścicieli galerii handlowych z najemcami, a konkretnie ich skutki podatkowe.

Chodziło o inwestycje przeprowadzone w lokalach – przeróbki, wykończenia, przebudowy – które pozostają po rozwiązaniu umowy. Czy wartość tych nakładów jest przychodem właściciela sklepu? Minister stwierdził, że podatnik, któremu inwestor przebudował środek trwały, uzyskuje z tego tytułu nieodpłatne świadczenie.

Powołał się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 2167/ 10), w którym stwierdzono, że w razie usunięcia przez inwestora kolizji prowadzonej przez niego inwestycji z istniejącą siecią elektroenergetyczną po stronie przedsiębiorstwa energetycznego będącego właścicielem tej sieci powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.

Z odpowiedzi fiskusa wynika, że ten pogląd można też zastosować w innych sytuacjach, w których podatnicy korzystają ze zrealizowanych przez inny podmiot (np. najemcę) inwestycji ulepszeniowych. Minister zastrzegł jednak, że każde zdarzenie gospodarcze powodujące określone skutki podatkowe należy rozpatrywać i oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych danej sprawy.

Wróć do listy