Jak uzyskać interpretację podatkową od ministra.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 01-09-2010 r.

Podatnik, który nie ma pewności, jak rozliczyć się z fiskusem, może o to zapytać ministra finansów. Cztery izby skarbowe w jego imieniu odpowiedzą na pytania w ciągu trzech miesięcy. Starania o uzyskanie interpretacji trzeba zacząć od napisania wniosku do ministra. Służy do tego druk – ORD-IN. We wniosku trzeba w sposób wyczerpujący przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie, ocenę prawną tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Ponadto wnioskujący składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczące- go się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Wróć do listy