Impreza firmowa nie stanowi odpłatnego świadczenia usług.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000118 – 28-11-2011 r.

W dniu 3 listopada 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną (sygn. ILPP2/443-1166/11-3/SJ), w której wypowiedział się w następującej kwestii: Czy organizacja przez Spółkę imprez związanych z obchodami świąt zakładowych winna być rozpoznana jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem należnym?

Sprawa dotyczyła Spółki będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Spółka organizuje imprezy zakładowe związane z obchodami świąt zakładowych/branżowych. W przypadku obchodów świąt zakładowych organizowane są w oddziałach Spółki: bale, biesiady. Spotkania te mają szczególny charakter oraz podniosłą atmosferę z racji podtrzymywania tradycji górniczych i hutniczych.

W związku z organizacją balów (barbórkowego i hutnika), a także combrów i karczm Spółka dokonuje następujących zakupów: usługi gastronomiczne lub cateringowe, usługi wynajmu i nagłośnienia sali, materiały do dekoracji sali, usługi artystyczno-rozrywkowe, stroje osób występujących w programie artystycznym (o ile jest przygotowywany przez pracowników Spółki), towary jako drobne nagrody konkursowe, suweniry, usługi transportowe, usługi ochrony i zabezpieczenia medycznego imprezy, usługi druku zaproszeń, usługi fotograficzne.

Wymienione towary i usługi, w zależności od przyjętej praktyki, oddziały nabywają bądź w postaci kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy zakładowej, tj. nabywają jedną usługę od jednego kontrahenta udokumentowaną jedną fakturą albo nabywają szereg ww. usług i towarów składających się na całość organizowanej imprezy, tj. usługi i towary nabywane są od różnych podmiotów i dokumentowane wieloma fakturami.

W trakcie imprez zakładowych uczestnicy imprez otrzymują nieodpłatnie pamiątkowe upominki/gadżety, np.: pamiątkowy kufel, filiżankę itp. Wydanie takiego gadżetu Spółka opodatkowuje podatkiem należnym w każdym przypadku, gdy przedmiot nie spełnia warunków do uznania go za prezent, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z tytułu udziału w ww. imprezach pracownicy Spółki, jak również zaproszeni goście, nie ponoszą żadnej odpłatności (przy czym udział jest dobrowolny). Organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż organizowanie przez Spółkę imprez związanych z obchodami świąt zakładowych ma niewątpliwie związek z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Zatem imprezy te nie będą stanowiły odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy i w konsekwencji nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wróć do listy