Czy trzeba drukować kopie wystawionych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 października 2010 r. (I SA/ Po 547/10). Sąd orzekł: Podatnik VAT może przechowywać kopie faktur w formie elektronicznej w swojej komputerowej bazie danych. Nie ma podstaw, aby nakazywać drukowanie kopii faktur i ich przechowywanie w wersji papierowej. Podobnie wypowiadają się inne sądy – zobacz wyroki:

– WSA w Opolu z 22 września 2010 r. (syg. I SA/Op 217/ 10)

– WSA w Opolu z 23 czerwca 2010 r. (sygn. I SA/Op 177/10),

– WSA we Wrocławiu z 27 lipca 2010 r. (sygn. I SA/Wr 592/10).

Wróć do listy