E-faktura też bez e-podpisu.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-06-2010 r.

 

Odliczenie podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej w wersji elektronicznej i samodzielnie wydrukowanej przez podatnika nie stoi w sprzeczności z przepisami. Tak uznał NSA w wyroku z 20 maja 2010 r. (sygn. I FSK 1444/09).

Za rozstrzygnięciem wspieranym przez wykładnię przemawiają również względy racjonalności i sprawności funkcjonowania obrotu gospodarczego. Należy pamiętać o postępie technologicznym oraz upowszechnienia się elektronicznych środków komunikacji oraz przesyłania danych. Posługiwanie się fakturami sporządzanymi i przekazywanymi w formie elektronicznej znacznie przyspiesza obrót gospodarczy oraz pozwala na pewne oszczędności. Posługiwanie się takimi fakturami, drukowanymi przez strony transakcji na papierze i w tej formie przechowywanymi, nie zmniejsza przy tym bezpieczeństwa obrotu prawnego w porównaniu z sytuacją, w której faktury od samego początku mają postać papierową i w takiej formie są przekazywane nabywcy.

 

 

 

Wróć do listy