Dłuższe oddelegowanie za granicę.

Źródło: Rzeczpospolita, 13-07-2010 r.

Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w Polsce, nie może wysłać na korzystnych zasadach pracowników za granicę.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 r. (sygn. I UK 1/10), który zajął się sprawą spółki Numen Group (obecnie w likwidacji). Jej pracownik zwrócił się do ZUS o przyznanie świadczenia, a ten zakwestionował cały okres ubezpieczenia w czasie zatrudnienia.

Wróć do listy