Wyspa Afrodyty traci swój urok (fiskalny)

Źródło: biuro księgowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k, 15-12-2012 r.

Według mitologii greckiej to właśnie na Cyprze narodziła się bogini miłości Afrodyta. Mit głosi, iż Afrodyta urodziła się z morskiej piany, poczęta z nasienia Uranosa. Zeus uczynił ją boginią piękności. Potrafiła wzbudzić pożądanie w każdym mężczyźnie. Tak było w starożytności. W dzisiejszych czasach, powód pożądania był innej natury.

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom prawnym, opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez polskiego podatnika odbywało się na poziomie 9 proc. zamiast zwykłej stawki w wysokości 19 proc. Wynagrodzenia członków zarządu zatrudnionych w cypryjskich spółkach były niemal zupełnie wolne od podatku.

Niestety od 2013 roku kierunek cypryjski stanie się mniej pożądany. Wszystko to za sprawą nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Cyprem. W nowej umowie, usunięto klauzulę tzw. tax sparingu („zaliczenie fikcyjne”), która pozwalała polskiemu podatnikowi odliczyć podatek u źródła, nawet, jeżeli ostatecznie nie został on faktycznie pobrany. Dzięki tym zapisom dywidendy otrzymywane przez polskiego podatnika ze spółek cypryjskich były opodatkowane stawką 9 proc. Usunięcie tej klauzuli spowoduje, że opodatkowanie dywidend ze spółek cypryjskich dla osób fizycznych wzrośnie do 19 proc.

Druga niekorzystna zmiana, to opodatkowanie dochodów członków zarządu. Obecnie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje, że dochody osób zarządzających są opodatkowane w kraju, w którym spółka zarządzana ma swoja siedzibę. Według regulacji cypryjskich opodatkowaniu podlega jedynie ta cześć wynagrodzenia osoby zarządzającej, która proporcjonalnie odpowiada pracy wykonanej na Cyprze. Jeżeli więc całość pracy członka kadry zarządzającej była wykonywana w Polsce, to wynagrodzenie takiego podatnika w ogóle nie było opodatkowane.

Po zmianach, dochody członków zarządu opodatkowane będą wyłącznie w państwach rezydencji członka zarządu. Mimo tych niekorzystnych zmian w umowie pomiędzy Polską i Cyprem pozostaną niektóre atrakcyjne rozwiązania, np. wolna od podatku sprzedaż akcji czy udziałów przez cypryjskie spółki, których majątkiem są nieruchomości.

Wróć do listy