Wkład do spółki cichej jest opodatkowany.

Źródło: Rzeczpospolita, 01-07-2010 r.

Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego przez „wspólnika cichego” powoduje powstanie po jej stronie przychodu podatkowego. Natomiast wypłacone temu wspólnikowi wynagrodzenie będącego częścią zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Wróć do listy