Bony dla pracowników bez VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 23-11-2010 r.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „DGP” wyjaśnia, że bony towarowe, które pracodawcy przekazują pracownikom, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Przed nami mikołajki, a potem święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji wielu pracodawców w ramach nagrody ofiaruje swoim pracownikom bony. Ponieważ takie bony zazwyczaj uprawniają do różnych zakupów, pracownicy, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, chętnie z nich korzystają. Problem w tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE w niedawno wydanym wyroku w sprawie Astra Zeneca (C-40/09) nakazał opodatkowywać VAT przekazywanie bonów podwładnym.

Orzeczenie dotyczyło brytyjskiej rzeczywistości i nie ma bezpośredniego przełożenia na Polskę. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy mimo to poszukujący dodatkowych wpływów fiskus nie będzie chciał skorzystać z otwartej przez trybunał furtki i nie wprowadzi opodatkowania bonów. W odpowiedzi na nasze pytanie Ministerstwo Finansów stwierdziło, że opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami – jak dalej tłumaczy MF – są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Resort finansów stwierdził, że przekazanie bonów towarowych nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług.

Oznacza to, że pracodawcy przekazujący bony mogą spokojnie ofiarować je podwładnym. Fiskus nie zapuka do drzwi i nie poprosi o rozliczenie podatku od towarów i usług. Pracownicy również mogą korzystać z podarunków od szefa, nie narażając się na konsekwencje podatkowe.

Wróć do listy