Podatek odliczymy też z dokumentów elektronicznych.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-08-2010 r.

Faktury wysyłane faksem lub e-mailem, a następnie wydrukowane przez odbiorcę, stanowią podstawę do odliczenia VAT . Wynika tak z wyroku NSA z 20 maja 2010 r. (I FSK 1444/09).

Wróć do listy