Zwolniony z podatku jest tylko wkład gotówkowy.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-07-2010 r.

Przychodem ze zwrotu rekompensaty za pozostawiony w spółce jawnej majątek trwały, powstały i nabyty w wyniku działalności spółki, trzeba podzielić się z fiskusem . Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 16 lutego 2010 r. (I SA/Wr 1798/09).

Wróć do listy