Komornik sprzeda lokal z 22-proc. VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17-09-2010 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze egzekucji komorniczej podlega 22-proc. stawce VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, jak opodatkować VAT transakcje dokonywane przez komornika. W analizowanej przez izbę sprawie komornik prowadzi egzekucję, której przedmiotem jest odrębna własność lokalu użytkowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej dłużnika, będącego czynnym podatnikiem VAT. Przy nabyciu lokalu w 2002 roku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ponoszone były wydatki na ulepszenie lokalu przekraczające 30 proc. wartości początkowej, w związku z którymi dłużnik dokonywał odliczenia VAT. Ulepszenie zostało zakończone 31 stycznia 2006 r., a lokal w stanie ulepszonym nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy. Według bydgoskiej izby sprzedaż lokalu użytkowego w drodze egzekucji komorniczej będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ po dokonaniu jego ulepszenia nie nastąpiło oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Wyklucza to możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Dostawa przedmiotowego lokalu nie będzie mogła również korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Ze względu na fakt, że dla dostawy lokali użytkowych ustawodawca nie przewidział stawki preferencyjnej, sprzedaż tego lokalu będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 22-proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 sierpnia 2010 r. (nr ITPP2/443-563/10/AP).

Wróć do listy