Przy umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia nie ma kosztów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12-08-2010 r.

Przy umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia nie powstanie przychód. W związku z tym wydatki na nabycie takich udziałów nie będą mogły być kosztem uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do kosztów podatkowych.

W analizowanej przez izbę sprawie zbycie udziałów w spółce w celu ich umorzenia, dokonane przez spółdzielnię, będzie miało charakter nieodpłatny. Tym samym nie można zastosować art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) regulującego sposób ustalania wysokości kosztu uzyskania przychodu, gdyż dotyczy on jedynie odpłatnego przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Ponadto skoro przychodem podatnika jest jedynie wynagrodzenie otrzymane, a w związku z tym po stronie spółdzielni nie powstanie przychód podatkowy, to ustalenie w przedstawionej sytuacji kosztu uzyskania przychodu byłoby sprzeczne z fundamentalną zasadą, w myśl której: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2010 r. (nr IPPB3/423-272/10-2/PD).

Wróć do listy