Skutki przejęcia własnego długu.

Źródło: Rzeczpospolita, 15-07-2010 r.

Wygaśnięcie z mocy prawa zobowiązań spółki przejmującej wobec spółki przejmowanej, które następuje w chwili przejęcia, nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego CIT – uznała Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 16 czerwca 2010 r. (ITPB3/423-126/10/MT).

Wróć do listy