Zarobek dziecka z reklamy w PIT rodzica.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31-08-2010 r.

Wynagrodzenia za udostępnienie wizerunku małoletniego dziecka w reklamie nie jest dochodem z pracy. Zarobek dziecka rodzic musi wykazać w swoim PIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, czy dochód ze sprzedaży wizerunku małoletniej córki dla celów reklamy jest dochodem z pracy dziecka, czy też dochodem z praw autorskich. Według bydgoskiej izby wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem z praw autorskich.

W analizowanej sprawie wypłaconego wynagrodzenia nie można też zakwalifikować do przychodu z pracy małoletniego dziecka. Pracą byłyby wszelkie czynności dziecka związane np. z pozowaniem w trakcie sesji fotograficznej, gdyż ich efektem jest stworzenie dobra w postaci produktu reklamowego. Wówczas wynagrodzenie za pozowanie i zdjęcia reklamowe, które powstałyby na skutek tego pozowania, stanowiłoby dochód dziecka, podlegający opodatkowaniu na jego imię i nazwisko.

Wynagrodzenia za udostępnienie wizerunku małoletniego dziecka, które w związku z udostępnianiem tego wizerunku nie wykonywało żadnej pracy (żadnych czynności), nie można zakwalifikować do kategorii przychodów z pracy ani też do przychodu z praw autorskich. W związku z tym przychód uzyskany z tego tytułu podatnik – jako rodzic małoletniego dziecka – powinien wykazać w swoim zeznaniu podatkowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 sierpnia 2010 r. (nr ITPB2/415-480/10/MM).

Wróć do listy