Jakie obowiązki podatkowe mają firmy opłacające pakiety medyczne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10-08-2010 r.

Wartość pakietu medycznego otrzymanego przez pracownika od pracodawcy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy objęty PIT. Jeśli pracodawca nie opodatkował takiego świadczenia, musi skorygować swoje rozliczenia.

Firmy, które opłacają swoim pracownikom pakiety medyczne, muszą wartość takiego świadczenia doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować z innymi dochodami ze stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie dopełniał tego obowiązku do tej pory, musi skorygować swoje rozliczenia podatkowe. Co więcej, korekty muszą objąć okres pięciu lat wstecz, czyli czasu, gdy nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Konieczność korygowania opisanych rozliczeń jest konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10). Sąd uznał, że wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika, od którego powinien być odprowadzony PIT.

Z kolei Ministerstwo Finansów na pytanie „DGP”, co z firmami, które podatku od abonamentów pracowniczych nie odprowadziły, stwierdziło, że powinny one skorygować rozliczenia pięć lat wstecz, tj. do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wróć do listy