Reprezentacja nie musi wiązać się z wystawnością.

Źródło: Rzeczpospolita, 09-08-2010 r.

Na gruncie prawa podatkowego nie można przyjmować potocznego znaczenia pojęcia reprezentacji. Ma ona służyć wykreowaniu pozytywnego wizerunku i niekoniecznie musi wiązać się z wystawnością czy okazałością. Ponadto nie ma znaczenia, czy czynności podatnika mają charakter nadzwyczajny, czy są zwyczajowo przyjętą praktyką biznesową – orzekł WSA w Warszawie 15 lipca 2010 r. (III SA/ Wa 589/10).

Wróć do listy