Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy są kosztem.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-08-2010 r.

Wypłata świadczeń na rzecz pracowników z tytułu wypadków przy pracy jest kosztem uzyskania przychodów. Wydatki te są pośrednio związane ze źródłem przychodów. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wróć do listy