Wartość ubrania z logo firmy nie jest przychodem pracownika.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 06-09-2010 r.

Wartość strojów opatrzonych logo firmy przekazanych członkom zarządu nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak stosować zwolnienie z PIT od przychodu uzyskanego z tytułu przekazania członkom zarządu dresów sportowych z napisem i marynarki z wyhaftowanym logo stowarzyszenia do użytkowania w celu odpowiedniej reprezentacji na międzynarodowych mistrzostwach sportowych w wędkarstwie.

W analizowanej przez izbę sprawie organem stanowiącym stowarzyszenia jest zarząd, którego członkowie działają społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe mistrzostwa w wędkarstwie. W celu odpowiedniej reprezentacji zarząd chce zakupić dresy sportowe z napisem i jednakowe marynarki z wyhaftowanym logo związku, a następnie przekazać je do użytkowania dla członków zarządu.

Według stołecznej izby wartość świadczeń otrzymywanych przez członka stowarzyszenia z tytułu nieodpłatnego otrzymania dresów sportowych z napisem i marynarek opatrzonych logo związku stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 w związku z art. 11 ust. 1 w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), który podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Skoro dresy oraz marynarki posiadające nadruki i logo firmy stowarzyszenie ma zamiar przekazać członkom zarządu nieodpłatnie do obowiązkowego noszenia w określonych okolicznościach lub w celach związanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi, a więc wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem prac związku, m.in. reprezentacją na zewnątrz, udziałem w imprezach, to przekazane stroje nie będą stanowić nieodpłatnych świadczeń na rzecz członków zarządu i ich wartość nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto stroje nie będą przekazane na własne potrzeby jako odzież osobista. Natomiast jeżeli przekazane nieodpłatnie przez zarząd stroje członkowie zarządu otrzymaliby do swobodnego używania, a więc do osobistego użytku, wówczas zastosowanie znalazłby art. 13 ust. 7 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym równowartość tych ubrań stanowiłyby przychód członka zarządu jako nieodpłatne świadczenie.

Zatem w przypadku przekazania członkom zarządu strojów opatrzonych logo firmy ich równowartość nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 sierpnia 2010 r. (nr IPPB2/415-454/10-6/MK)

Wróć do listy