Niezamortyzowane inwestycje w obcym budynku są kosztem.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-08-2010 r.

Poniesiona strata w niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym jest kosztem uzyskania przychodu. Tak orzekł WSA we Wrocławiu 13 lipca 2010 r. (I SA/ Wr 546/10).

Wróć do listy