Praca dla byłej firmy pozbawi liniowego PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 01-09-2010 r.

Podatnik rozszerzający działalność gospodarczą może stracić prawo do rozliczeń liniowym PIT. Będzie tak wtedy, gdy rozszerzenie dotyczyłoby świadczenia tych samych usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma do wyboru cztery formy opodatkowania: na zasadach ogólnych (czyli w oparciu o stawki podatkowe 18 i 32 proc.), na bazie jednolitej stawki podatkowej 19 proc. (czyli tzw. podatek liniowy) oraz w formie podatku ryczałtowego od przychodów z działalności lub karty podatkowej, przy czym te dwie ostatnie formy opodatkowania ograniczone są dla określonych rodzajów działalności.

W przypadku podatku liniowego jest tylko jedno ograniczenie możliwości stosowania tej formy opodatkowania, związane z tzw. samozatrudnieniem osób będących pracownikami. Mówiąc precyzyjniej ograniczenie dotyczy przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy z tym pracodawcą. Od 20 maja 2010 r. ograniczenie to ma zastosowanie przez okres danego roku podatkowego (wcześniej obowiązywał okres dwóch lat podatkowych).

Stąd w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym w danym roku podlegającym rozliczeniu podatkowemu nie możemy świadczyć takich usług na rzecz pracodawcy, które odpowiadałyby czynnościom wykonywanym na podstawie stosunku pracy. Zatem prawo do opodatkowania stawką 19-proc. utracimy tylko wtedy, gdy rozszerzenie naszej działalności gospodarczej dotyczyłoby świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy oraz usługi te odpowiadałyby czynnościom świadczonym w ramach stosunku pracy dla tego pracodawcy w danym roku.

Wróć do listy