Opłaty za mieszkanie prezesa mogą być kosztem.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-09-2010 r.

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności ponoszone na wynajem mieszkania dla prezesa zarządu. Musi jednak pamiętać, aby wydatek spełniał ogólne warunki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a więc przede wszystkim miał związek z prowadzoną działalnością, a jego poniesienie mogło mieć wpływ na wielkość uzyskanych przychodów.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 sierpnia 2010 r. (ILPB4/423-6/10-2/DS).

Wróć do listy