Decyzja wprowadza w błąd, odsetek nie będzie.

Źródło: Rzeczpospolita, 07-09-2010 r.

Firma, która pod wpływem błędnej decyzji niepotrzebnie skorygowała deklaracje za inne miesiące, nie może liczyć na odsetki od fiskusa. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III SA/Wa 339/10).

Wróć do listy