Prawo bilansowe nie decyduje o tym, kiedy potrącamy koszt.

Źródło: Rzeczpospolita, 17-08-2010 r.

Dla potrącenia wydatku w kosztach nie ma znaczenia, czy od strony rachunkowej został on prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych. Ważna jest tylko data, na jaką go zapisano. Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych ważny może okazać się wyrok NSA z 18 maja 2010 r. (II FSK 942/09), w którym sąd zanalizował relację między definicją dnia poniesienia kosztu z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT a przepisami ustawy o rachunkowości.

Wróć do listy