Aport wierzytelności do spółki jawnej bez podatku.

Źródło: Rzeczpospolita, 05-07-2010 r.

Wniesienie przez wspólnika do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności – obejmującej zarówno kapitał jak i należne odsetki – jest zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Wróć do listy