Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 23-10-2010 r.

 

Wniesienie przez osobę fizyczną aportem znaku towarowego do spółki komandytowej w zamian za udział w przyszłych zyskach tej spółki nie stanowi przychodu tej osoby -wyrok WSA sygn. akt III SA/Wa 62/10.

Zdaniem Sądu wniesie aportu niepieniężnego do spółki osobowej nie jest czynnością nieodpłatną. W zamian za wkład podatnik nabywa prawo do udziału w zyskach spółki oraz w jej majątku w przypadku likwidacji spółki. Sąd uznał, że w momencie wniesienia wkładu do spółki osobowej po stronie wnoszącego nie powstaje przychód z działalności gospodarczej określony w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. a także nie powstaje przychód na zasadach ogólnych określony w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

Wróć do listy